Det gør du sikkert, fordi du har styr på din forretning, men ønsker hjælp til kommunikation, marketing eller logistik.
Bare rolig. Det er præcis derfor, vi er her.

København

Ejby Industrivej 91
DK- 2600 Glostrup
Tlf.: +45 7011 5011

Aarhus

Bredskifte Allé 11
DK- 8210 Aarhus
Tlf.: +45 7011 5011

Aalborg

Porsvej 2
DK- 9000 Aalborg
Tlf.: +45 7011 5011

Odder

Skovdalsvej 4
DK- 8300 Odder
Tlf.: +45 7011 5011

Kommunikation, der tager skraldet

Bording DanmarkPR & Kommunikation//Print Management

Til sommer træder nye regler om affaldssortering i kraft. Alle borgere skal sortere deres affald i 10 typer på grund af målet om en klimaneutral affaldssektor i 2030. På denne side kan du blive klogere på de nye regler og få inspiration til, hvordan du via god affaldskommunikation får borgerne til at handle efter de nye regler.

Nogle steder i landet bruges den grønne biospand flittigt til bananskræller og andet madaffald, og sortering af pap og papir er en naturlig del af hverdagen på matriklen. Andre steder er man nødt til at slæbe affaldet til genbrugspladsen for at sortere (og der kan være langt). Der er stor forskel på regler og muligheder for affaldssortering i landets 98 kommuner. Men fra 1. juli 2021 skal det være slut. Her træder nye, nationale regler i kraft, der betyder at alle borgere –  uanset kommunalt tilhørsforhold – skal sortere deres affald i 10 typer: mad, papir, pap, metal, glas, plastik, tekstiler (fra 2022), fødevarekartoner, restaffald og farligt affald. De 10 typer markeres med piktogrammer, som bruges i alle kommuner:  

Hvad er danskernes holdning til affald og sortering?

Mange danskere er klima- og miljøbevidste, og generelt er hovedparten velvilligt indstillede på at gøre noget godt for klima og miljø – faktisk er over halvdelen positive over for at skulle sortere mere affald (Userneeds, 2020). Tal fra Miljøstyrelsen viser da også, at det går fremad med viljen til at sortere. I 2018 blev 48 procent af danskernes husholdningsaffald sorteret, hvilket er en stigning i forhold til 2017, hvor andelen var 46 procent. 

At få borgerne til at sortere deres affald, handler som så meget andet om holdnings- og adfærdsændring. Der skal skabes konsensus om, at vi selvfølgelig skal sortere vores affald. Samtidig er det vigtigt at imødekomme danskernes ønsker til sortering, hvor disse fem punkter gør sig gældende for stort set alle danskere:

1) Det skal være nemt og bekvemt
2) Det må ikke blive dyrere
3) Det skal være tydeligt, hvad man skal gøre – og alle skal bidrage
4) Det skal være tydeligt, at man gør en forskel (vi har nu sparet xx ton co2 i kommunen)
5) Det er vigtigt med anerkendelse, og at man har en god fornemmelse af sin egen indsats

(Bording-montagefolk opsætter affaldsklæb i Aarhus med rådmand Bünyamin Simsek)

Sådan kommer du fra A til B

At skabe holdningsændringer i befolkningen kræver en velfunderet strategi og sikker implementering. Det er vigtigt at møde målgrupperne med præcise og relevante budskaber på rette tid og rette sted. Derfor er det afgørende, at du både definerer dit udgangspunkt (A) og dit endelige mål (B):

A) Hvad er udgangspunktet? Hvad er målgruppernes nuværende holdninger til affaldssortering? Hvor meget sorterer de nu?
B) Hvor skal målgrupperne flyttes hen? (Præcis og konkret målsætning – f.eks. xx % skal være positivt indstillede i 2021 eller xx % skal sortere xx % af deres affald i 2022)

Definition af A kræver indsigt og analyse. Her kan metoder som målgruppestudier og udarbejdelse af personaer være ganske nyttige. Du kan f.eks. hente inspiration hos Dansk Affaldsforening, der har defineret disse fire personer i en tidligere undersøgelse fra 2013:

– Idealisterne, der gerne vil gøre endnu mere
– Gruppen, der lægger mest vægt på, at det skal være nemt og bekvemt
– Pragmatikerne, der “blot” skal have at vide, hvordan de skal gøre – så gør de det
– Gruppen af danskere, der er ligeglade og ikke ofrer affaldssortering opmærksomhed

Indsigten i din målgruppe og deres nuværende holdninger er afgørende for de aktiviteter og de budskaber, der leder dig til B (målet). Er din målgruppe f.eks. af den holdning, at de gerne vil sortere, men at det skal være nemt og ligetil, kan din kommunikationsindsats handle om, hvor let det faktisk er sortere. Dette kan understøttes af simple grafiske budskaber. Er din målgruppe derimod skeptisk over for, at affaldssortering rent faktisk nytter noget, handler det måske i højere grad om myteaflivning og om at tydeliggøre forskellen (hvis vi sorterer xx, sparer vi xx og får xx).Når du har defineret dit A og dit B, skal du i gang med at udarbejde de budskaber, der med udgangspunkt i dit A flytter målgrupperne mod B. Det er vigtigt, at du:

– har fokus på relevante og målrettede budskaber, der trin for trin flytter målgrupperne mod målet
– altid tager afsæt i lovgivning, fakta og værdier
– møder målgrupperne med information, når den efterspørges – og i de rette, tilgængelige medier

Hjælp og inspiration
Vi hjælper gerne med alt fra analyse og strategi til kampagner og kommunikationsmaterialer (fysiske såvel som digitale). Du kan blive inspireret af nogle af vores tidligere affaldsprojekter lige her:

Affaldsbeholder-hængeskilte

Kommunikations-materialer fra A til Å

Vi har bred erfaring med at designe og producere både fysiske og digitale materialer til affalds- og sorteringsindsatser. Fysiske materialer kan være alt fra stickers, plakater, klæb, sorteringsposer og hangers til affaldsbeholdere og hoveddøre. Hangers er en hjælp til skraldemændene, der nemt og enkelt kan kommunikere med de borgere, de henter skrald hos. Digitale materialer kan være annoncer og kommunikation på de sociale medier.

Kommunikation af
nye sorteringsregler

I maj 2020 overgik Stevns Kommune til en ny affaldsordning, og vi har hjulpet med at kommunikere de nye sorteringsregler til borgerne. Indsatsen indeholder kreativ konceptudvikling, der løbende rulles ud via Facebook-grafikker og avisannoncer – tilpasset sæsonen. Formålet er at informere, påminde og uddanne borgerne om affaldssorteringen gennem et kontinuerligt fokus på regler, resultater og gode råd. Indsatsen har modtaget god respons fra borgere og renovatører samt fra kommunen.

affald-avisannoncer
Kommune-affaldskommunikation

Koncept til korrekt affaldssortering

Med konceptet “Sortér mig vel” sætter Horsens Kommune fokus på korrekt affaldssortering gennem enkle illustrationer, der er hurtige og lette at afkode. Vi er en del af indsatsen, der indeholder elementer som videoer, grafisk SoMe-materiale og PR, samt fysiske outdoor-elementer i form af informationspakker til forskellige typer af husstande.

sortering i boligforening

Vi hjalp Boligforeningen Aarhus Omegn med at forbedre sorteringsindsatsen i etagebyggeriet i Rosenhøj, hvis beboere repræsenterer et multikulturelt samfund – og dermed helt forskellige baggrunde og forståelse for sortering. Gennem en større indsigtsfase blev der udvalgt tre fokusområder, og formålet var at skabe en kampagne, der nåede ud til alle beboerne via grafisk båret informationsmateriale på forskellige sprog samt nudging.

Affaldsbeholder-kommunikation

“Vil du vide mere om god affalds- og sorteringskommunikation?”

Jeanette Nissen

JEG ER KLAR TIL AT HJÆLPE

Søren Ry mathiasen

Salgschef

srm@bording.dk | +45 60 25 60 36

SE FLERE CASES OM AFFALD OG SORTERING