ESG- og CSR-initiativer med mening

Som kommunikations- og tryksagsvirksomhed er vi vores ansvar bevidst, når det kommer til klimabevidst produktion og ansvarlig skovbrug. Og vi vil gerne hjælpe vores kunder med at være det samme og træffe de beslutninger, der bedst får dem i mål med deres ESG-ambitioner. Derfor tilbyder vi en række certificeringer, der har skrappe krav til netop disse områder.

Vi har derudover tilsluttet os Det Grafiske CSR-kodeks og  FN’s CSR-initiativ, Global Compact. Som medlem forpligter vi os til at overholde 10 principper om menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljø og anti-korruption.

Vi sætter ordentlighed og ærlighed over kortsigtet indtjening, og vi sætter pris på leverandører og samarbejdspartnere, der prioriterer på samme vis.

Som en del af teknologi- og marketingfællesskabet Bording Group har vi siden 2022 arbejdet med ESG, og vi er i gang med at indsamle data og definere og beskrive vores målsætninger på ESG-området, der alt sammen skal munde ud i en ESG-rapport, som vi forventer færdig i 2025.

EcoVadis’ bronzecertificering

EcoVadis er verdens førende inden for bæredygtighedsbedømmelser af virksomheder. Med en vurderingsproces baseret på 21 CSR-indikatorer fordelt på fire hovedområder – miljø, arbejds- og menneskerettigheder, etik og bæredygtigt indkøb – er en EcoVadis-medalje en anerkendelse af en virksomheds engagement i bæredygtighed og socialt ansvar.

Cradle to Cradle

Miljøcertificering, der tager højde for hele produktets livscyklus. Kort sagt betyder det nultolerance over for alt, der kan skade natur eller mennesker. Certificeringen tager højde for samtlige forhold omkring produktion, underleverandører, samfundspåvirkning osv.

Svanemærket licens

Nordisk Ministerråds miljø­mærke for produkter, der ikke er føde­varer. Svanemærket viser, at varerne er blandt de mindst miljøbelastende i den pågældende varegruppe. Svanemærket sætter grænser for udledning af giftige stof­fer og for indholdet af uønskede stoffer i varen. Sammen med Blomsten er Svanen Danmarks officielle miljømærke.

FSC®-licens

En international non-profit mærk­ningsordning til træ og papir. I en FSC®-skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC® en sikkerhed for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn.

Grøn strøm fra NRGi

Når vi opfordrer vores kunder til at tænke grønt, tager vi selvfølgelig også vores egen medicin. Derfor kommer 100 % af strømmen på vores tre kontorer fra vindmøller – efter aftale med NRGi om køb af RECS-certifikater.

Etiske indsatser

Hos Bording bestræber vi os på at være socialt ansvarlige på flere planer. Vi tager vores samfundsansvar seriøst og har tilsluttet os FN’s CSR-initiativ, Global Compact. Som medlem forpligter vi os til at overholde 10 principper om menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljø og anti-korruption. Vi sætter ordentlighed og ærlighed over kortsigtet indtjening, og vi sætter pris på leverandører og samarbejdspartnere, der prioriterer på samme vis.

Code of Conduct

Bording-koncernen har udarbejdet et Code of Conduct – en række etiske retningslinjer, der fortæller om værdier og adfærd i Bording-koncernen til glæde for vores ledelse, medarbejdere, kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere.
Hent vores Code of Conduct her.

Eliteleverandør til det offentlige

I 2020 blev Bording certificeret som eliteleverandør til den offentlige sektor. Det blev vi, fordi vi i vores branche var blandt den ene procent af virksomheder, der fakturerede mest til det offentlige. Vi takker for tilliden og håber på at være med til at løse endnu flere spændende opgaver for det offentlige i fremtiden.

Certificeringer-bund